Odwiedź nasz sklep!
eadvertisingpl@gmail.com

+48 536 934 453

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Właścicielem strony e-Advertising.pl jest Firma ”e-Advertising.pl Szymon Drąg” z siedzibą w Braciejowa 65 39-208 Braciejowa o numerze NIP 8722414608 i numerze REGON 365413802.
2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://www.e-advertising.pl/sklep/ oferuje usługi za pośrednictwem Internetu.
3. Czas realizacji – czas w jakim Sklep zrealizuje usługę, jest liczony od momentu otrzymania wpłaty i zweryfikowania zamówienia
4. Dane Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Wykonawcy.
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:
połączenie z Internetem, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, które umożliwiają wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – oznacza to że Klient może złożyć zamówienie w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i postępowanie zgodnie z instrukcjami.
2. Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie musi najpierw dodać zamówienie do koszyka, następnie przejść do kasy, uzupełnić brakujące dane oraz wpisać link lub linki zgodne z daną usługą (muszę one spełnić warunki na stronie z poradami pod adresem http://www.e-advertising.pl/porady/) oraz dokonać płatności.
3. Korzystanie ze Sklepu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.e-advertising.pl/regulamin/.
4. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży oferowanych usług
z firmą ” e-Advertising.pl Szymon Drąg”.
5. W sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep (awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu lub inne niezależne od wykonawcy) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep ma możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji, a pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych lub zostanie zaproponowana inna usługa.
6. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej oferty.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi lub opóźnienie w realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z winy klienta. Wina klienta może oznaczać błędnie wpisany link lub niedziałający link.

III ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Klient nie może zatrzymać dodanego do systemu zamówienia.
2. W zakładce „Porady” pod adresem http://www.e-advertising.pl/porady/ widnieje informacja co należy zrobić aby usługa została zrealizowana i klient ma prawo się do tego dostosować na prośbę Sklepu (dotyczy usług związanych z mediami społecznościowymi)

IV CENY PRODUKTÓW, USŁUGI
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, Firma nie jest płatnikiem VAT. Niektóre ceny za usługi są zależne od wielu czynników, uzgadniamy ceny oraz warunki indywidualnie z klientem.
2. Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji.
na temat całkowitej wartości zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii reklamowej na skutek której określona liczba użytkowników wykona odpowiednie reakcje w danym serwisie społecznościwym adekwatnie do ilości zamówionej przez klienta oraz rodzaju usługi.
5. Jakość i aktywność użytkowników którzy odwiedzą kanał/film/profil klienta zależna jest od zainteresowania osoby wyświetlającej dany produkt oraz treści w nim zawartej.
6. Ponieważ Wykonawca nie ma wpływu na postępowanie osób posiadających profile skierowane do strony klienta w ramach usług, oraz wszelkich zmian w regulaminie serwisu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat itp. ewentualny odpływ polubień, wyświetleń, obserwujących oraz fanów nie może stanowić powodów do reklamacji usługi, ani do żadnych innych roszczeń. Wykonawca ma jednak prawo w szczególnych przypadkach po zgłoszeniu reklamacji zwrócić pieniądze Zlecającemu bądź ponownie wykonać usługę.
7. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że kierowanie ruchu do serwisu YouTube, który pozwala pozyskać „wyświetlenia” oraz „łapki w górę (polubienia)” stanowi naturalną metodę pozyskiwania takich reakcji.

V FORMA PŁATNOŚCI
1. Za zamówienie można zapłacić za pomocą Paypal, Dotpay lub BLIK

VI REKLAMACJE I ZWROTY
1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać opis powodu reklamacji oraz dane Klienta podczas składania zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) i numer zamówienia.
3. Reklamacja powinna być wysłana na adres e-mail: eadvertisingpl@gmail.com
4. Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Sprzedawca wykona
usługę ponownie lub zwróci pieniądze.
6. Sprzedawca może odmówić wykonania zlecenia w szczególnym wypadku i klient nie może mieć z tego tytułu powodu do żadnych roszczeń.

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych właściciela Sklepu Internetowego e-Advertising.pl została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ reklamacji usługi… Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
3. e-Advertising.pl nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych ani żadnych innych.
4. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
5. Udostępnione przez Klientów dane osobowe, pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, ewentualnego zwrotu/reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres internetowy obiektu promowanego, telefon, dane dotyczące płatności (przelew itp.).
6. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych lub usunięcia konta na adres mailowy:  eadvertisingpl@gmail.com
7. Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest firma „e-Advertising.pl Szymon Drąg”.
8. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają poufność, bezpieczeństwo i pełną anonimowość.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
2. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
3. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. Poz. 271).
5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.04.2017
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.